Sage | Recepty a tipy | Kvalitná a chutná káva vyžaduje starostlivosť

Kvalitná a chutná káva vyžaduje starostlivosť

Přehrát video
Pokiaľ tomu chcete zabránitť musíte o svoj kávovar dbať. Poďme si to pripomenúť na modeli Sage the Barista Express. Po príprave kávy by malo byť samozrejmosťou vyčistenie páky so sitkom horúcou vodou. Pokiaľ ste šľahali mlieko, po každom použití trysky na šľahanie ju očistite mokrou handričkou. K dôkladnejšiemu čisteniu trysky i páky, ktoré sa dajú rozebrať, sú určené pomôcky s dvoma rôzne silnými ihlami. Plastovým kartáčikom vyčistite tesnenie v hlave kávovaru, kam nasadzujete páku. Imbusovým kľúčom (je tiež súčasťou výbavy) otvorte vnútonú čásť hlavy – sprchu, ktorú prepláchnete vodou.
 
The Barista Express je tiež vybavený kontrolkou „Clean Me“, ktorá signalizuje, kedy máte kávovar vyčistiť tabletou. Pokiaľ svieti, naplňte najprv zásobník na vodu aspoň do polovice. Potom vložte do sitka (na jednu dávku kávy) v páke plochú šedivú gumovú podložku a do nej 1 čistiacu tabletu. Páku upevnite do hlavy kávovaru, ktorý vypnete. Stlačte súčastne tlačítka pre 1 a 2 šálky a tlačítko Power a držte po dobu asi 3 sekúnd. Tým spustíte čistiaci cyklus, ktorý trvá približne 5 minút, a po jeho dokončení sa trikrát ozve zapípanie. Pred čistením nezabudnite vyprázdniť tácku na odpad, aby vám pri čistení nepretiekla. Potom páku vyberiete a skontrolujte, či sa tableta  celkom rozpustila. Keby nie, opakujete proces do jej rozpustenia. Na dočistenie nechajte páku pretiecť ešte čistou vodou, aspoň o veľkosti jednej šálky. A tým je všetko hotovo a môžete pripravovať ďalšiu kávu 😊
 
Nezabúdajte tiež na odvápnenie, ktoré je nutné pre odstránenie vodného kameňa vnútri kávovaru. Ten môže znížiť prietok vody a výkon kávovaru a tým i nežiadúcium spôsobom ovplyvniť kvalitu kávy. Najprv rozpustite 1 sáčok prostriedku na odvápnenie v 1 litri teplej vody a nalejte ho do nádržky na vodu. Potom je potrebné stlačiť a podržať tlačítko pre prípravu 1 šálky kávy a následne stlačiť a podržať tlačítko Power. Akonáhle bude tlačítko Power, tlačítko pre 1 šálku, kontrolka Clean me a kontrolka pary blikať, stlačte tlačítko pre 1 šálku pre začatie procedúry. Zhruba po 25 sekundách je proces ukončený a prestane blikať tlačítko pre 1 šálku.
Potom začnite odvápnenie pre výdaj pary a horúcej vody otočením ovládača pre výdaj páry/horúcej vody do pozície páry cca na 13 sekúnd a potom do pozície horúcej vody asi na 8 sekúnd. Po týchto krokoch by v nádržke malo zostať zhruba 0,5l roztoku. Čistiaci proces celý ešte raz zopakujte a potom nalejte do nádržky studenú vodu do maxima a zopakujte všetky kroky. To je nutné k odstráneniu zostatku roztoku z kávovaru. Celú procedúru ukončíte stlačením tlačítka Power.
 
Krásný zážitok z vynikajúcej kávy vám za Sage praje Petra Davies Veselá