Sage | Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

BSM600
BSM600

the Smoking GUN®- Kde dym vonia aj chutí

Údiaca pištoľ

  • Údiaca pištoľ na údenie jedál
  • Systém údenia / zadymenia studeným dymom